Een Javaanse vorst

Litho naar een oorspronkelijke tekening van A. van Pers. Afgebeeld is een sultan van Yogyakarta met zijn zoon en een bediende, vermoedelijk Hamengko Buwono V, geboren in 1820. Linksonder: Een Javaschen Prins. Middenonder: Javaanse tekst. Rechtsonder: Un Prince Javanais. Linksonder: A. van Pers del. echtsonder: K. St. v. C. W. Mieling.

Een Javaanse vorst

Litho naar een oorspronkelijke tekening van A. van Pers. Afgebeeld is een sultan van Yogyakarta met zijn zoon en een bediende, vermoedelijk Hamengko Buwono V, geboren in 1820. Linksonder: Een Javaschen Prins. Middenonder: Javaanse tekst. Rechtsonder: Un Prince Javanais. Linksonder: A. van Pers del. echtsonder: K. St. v. C. W. Mieling.