Model van een familiehuis

Een Tanimbarees familiehuis voor vier gezinnen, zoals voorkomende op de oostkust van Yamdena. In het hoofvertrek van de woning bevindt zich de tavu, een groot plankvormig antropomorf beeld, met ervoor een lage brede zitbank. Volgens verkoper Pater Drabbe is de mensvorm geen vereringsobject (d.w.z. in zijn tijd niet meer, wellicht daarvoor nog wel),en is de eigenlijke tavu, offeraltaar voor de doden, erboven. Eén of meer schedels van laatst overleden huiseigenaren staan hier opgesteld. Ook bevindt zich in dezelfde ruimte de ubu, een breed plankje met een rond bakje eraan, waarin offers gelegd worden voor Ubila (Oebilaä), het Opperwezen. Deze wordt regelmatig geconsulteerd door de huisheer, zittend op de bank voor de tavu. De ubu ontbreekt in geen enkel Fordaats huis, maar is relatief zeldzaam op Yamdena

Model van een familiehuis

Een Tanimbarees familiehuis voor vier gezinnen, zoals voorkomende op de oostkust van Yamdena. In het hoofvertrek van de woning bevindt zich de tavu, een groot plankvormig antropomorf beeld, met ervoor een lage brede zitbank. Volgens verkoper Pater Drabbe is de mensvorm geen vereringsobject (d.w.z. in zijn tijd niet meer, wellicht daarvoor nog wel),en is de eigenlijke tavu, offeraltaar voor de doden, erboven. Eén of meer schedels van laatst overleden huiseigenaren staan hier opgesteld. Ook bevindt zich in dezelfde ruimte de ubu, een breed plankje met een rond bakje eraan, waarin offers gelegd worden voor Ubila (Oebilaä), het Opperwezen. Deze wordt regelmatig geconsulteerd door de huisheer, zittend op de bank voor de tavu. De ubu ontbreekt in geen enkel Fordaats huis, maar is relatief zeldzaam op Yamdena