Nieuw-Nederlandsch lied

Clandestiene uitgave, niet in De Jong / 4201 Colophoon: 'Van deze uitg. worden niet meer dan 250 exempl. gedrukt. De eerste oplage is groot 100 ex. en is genummerd 1 tot 100'

Nieuw-Nederlandsch lied

Clandestiene uitgave, niet in De Jong / 4201 Colophoon: 'Van deze uitg. worden niet meer dan 250 exempl. gedrukt. De eerste oplage is groot 100 ex. en is genummerd 1 tot 100'