Hoe sal ick .....

Gedicht, met tekening van Leo Schatz. De beginletters van de verzen vormen het woord 'Holland'. Druk: Excelsior, 's-Gravenhage. Opl.: 3000 exemplaren / 4201 Gedrukt door Excelsior, 's-Gravenhage in een opl. van 3000 ex / 4201 Illustratie van Leo Schatz

Hoe sal ick .....

Gedicht, met tekening van Leo Schatz. De beginletters van de verzen vormen het woord 'Holland'. Druk: Excelsior, 's-Gravenhage. Opl.: 3000 exemplaren / 4201 Gedrukt door Excelsior, 's-Gravenhage in een opl. van 3000 ex / 4201 Illustratie van Leo Schatz