Album met Romeinse voorstellingen

Album met 35 prenten en 8 tekstbladen, alle geplakt op albumbladen. Het album bevat prenten met voorstellingen van de geschiedenis van keizer Constantijn, reliëfs op de Boog van Septimius Severus en Romeinse bouwwerken waarvan sommige behoren tot het prentcorpus dat bekend staat als de ‘Speculum Romanae Magnificentiae’ (‘Spiegel van Romeinse pracht’). De tekstbladen zijn afkomstig uit de publicatie van Joseph Marie Suares over de Boog van Septimius Severus waaruit ook de prenten van de reliëfs afkomstig zijn. Het betreft een factice album, dat wil zeggen: een door een verzamelaar of eigenaar van de prenten samengesteld album. Het album bevat 9 lege albumbladen en een groot aantal restanten van verwijderde albumbladen. De albumbladen zijn rechtsboven genummerd 31-92, waarbij de bladen met de volgende nummers missen: 48-68, 74, 79 en 84. Op het voorste dekblad een door Simon Schijnvoet geschreven etiket. Een perkamenten band met versiering in goud.

Album met Romeinse voorstellingen

Album met 35 prenten en 8 tekstbladen, alle geplakt op albumbladen. Het album bevat prenten met voorstellingen van de geschiedenis van keizer Constantijn, reliëfs op de Boog van Septimius Severus en Romeinse bouwwerken waarvan sommige behoren tot het prentcorpus dat bekend staat als de ‘Speculum Romanae Magnificentiae’ (‘Spiegel van Romeinse pracht’). De tekstbladen zijn afkomstig uit de publicatie van Joseph Marie Suares over de Boog van Septimius Severus waaruit ook de prenten van de reliëfs afkomstig zijn. Het betreft een factice album, dat wil zeggen: een door een verzamelaar of eigenaar van de prenten samengesteld album. Het album bevat 9 lege albumbladen en een groot aantal restanten van verwijderde albumbladen. De albumbladen zijn rechtsboven genummerd 31-92, waarbij de bladen met de volgende nummers missen: 48-68, 74, 79 en 84. Op het voorste dekblad een door Simon Schijnvoet geschreven etiket. Een perkamenten band met versiering in goud.