Zie allerlei bedrijf en werk / Hier voor uw oog geteekend. / Beschouw het met vermaak, en merk / Wat elk zijn voordeel rekent

Blad met 12 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals schildwacht, bakker en tuinman. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 97.

Zie allerlei bedrijf en werk / Hier voor uw oog geteekend. / Beschouw het met vermaak, en merk / Wat elk zijn voordeel rekent

Blad met 12 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals schildwacht, bakker en tuinman. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 97.