Gedenk-zuil opgericht voor alle Liefhebbers des Vaderlands; ter Eere van Anna Kroon-princesse van Grootbrittannien, Douariere van wijlen den Doorluchtigen Vorst Willem Karel Hendrik Friso (...) Ter gelegenheid wanneer Haar Koninglijke Hoogheid als Gouvernante van dezelve, en Voogdesse van haare minderjarige Zoon Willem de Vyfde (...) op den 25 October (...) 1751

Gedenkzuil voor prinses Anna van Hannover bij haar erkenning als voogdes en gouvernante voor haar minderjarige zoon prins Willem V op 25 oktober 1751. Zuil waarboven een zon met zonnestralen gevormd door de uitgeschreven deugden van de prinses, in de zuil een uitvoerig handgeschreven vers.

Gedenk-zuil opgericht voor alle Liefhebbers des Vaderlands; ter Eere van Anna Kroon-princesse van Grootbrittannien, Douariere van wijlen den Doorluchtigen Vorst Willem Karel Hendrik Friso (...) Ter gelegenheid wanneer Haar Koninglijke Hoogheid als Gouvernante van dezelve, en Voogdesse van haare minderjarige Zoon Willem de Vyfde (...) op den 25 October (...) 1751

Gedenkzuil voor prinses Anna van Hannover bij haar erkenning als voogdes en gouvernante voor haar minderjarige zoon prins Willem V op 25 oktober 1751. Zuil waarboven een zon met zonnestralen gevormd door de uitgeschreven deugden van de prinses, in de zuil een uitvoerig handgeschreven vers.