Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Embleem met een zon schijnend boven een woud waarvan het linkerdeel brandt. Opschrift: Urit et exhilarat / Nubila belli pace serenat. Op de achterzijde schrijfoefeningen van een kind. Ontwerp voor een decoratie bij de viering van de Vrede van Rijswijk in 1697.

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Embleem met een zon schijnend boven een woud waarvan het linkerdeel brandt. Opschrift: Urit et exhilarat / Nubila belli pace serenat. Op de achterzijde schrijfoefeningen van een kind. Ontwerp voor een decoratie bij de viering van de Vrede van Rijswijk in 1697.