Fragment titelpagina voor: Geerard ter Brugge, Verlichtery kunst-boeck inde welke de rechte fondamenten, en̄ het volcomen gebruyck der illuminatie met alle hare eygenschappen klaerlijcken werden voor oogen gestelt, 1616

Fragment titelpagina voor: Geerard ter Brugge, Verlichtery kunst-boeck inde welke de rechte fondamenten, en̄ het volcomen gebruyck der illuminatie met alle hare eygenschappen klaerlijcken werden voor oogen gestelt, 1616