Apotheosis of the Dutch East India Company (Allegory of the Amsterdam Chamber of Commerce of the VOC)

Allegorische voorstelling met de vrouwelijke personificatie van de Amsterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie gezeten op een troon. Op het hoofd draagt zij een schepenkroon, in de rechterhand een zwaard met lauwerkrans, in de linkerhand boeken en documenten. Achter de troon Mercurius, links een zittende vrouw met een hond en een sleutel, rechts een vrouwelijke personificatie met een roer in de handen. Rechts twee putti, Neptunus en een galei bij twee zuilen. Vervaardigd naar een penning uit 1702 geslagen ter ere van het eeuwfeest van de VOC.

Apotheosis of the Dutch East India Company (Allegory of the Amsterdam Chamber of Commerce of the VOC)

Allegorische voorstelling met de vrouwelijke personificatie van de Amsterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie gezeten op een troon. Op het hoofd draagt zij een schepenkroon, in de rechterhand een zwaard met lauwerkrans, in de linkerhand boeken en documenten. Achter de troon Mercurius, links een zittende vrouw met een hond en een sleutel, rechts een vrouwelijke personificatie met een roer in de handen. Rechts twee putti, Neptunus en een galei bij twee zuilen. Vervaardigd naar een penning uit 1702 geslagen ter ere van het eeuwfeest van de VOC.