Een vijver met Victoria Regia in 's Lands Plantentuin bij het paleis van de Gouverneur-Generaal te Buitenzorg

Een vijver met Victoria Regia in 's Lands Plantentuin bij het paleis van de Gouverneur-Generaal te Buitenzorg