Bewoners van een stadskampong te Batavia

Rond de Europese wijken van de koloniale steden bevonden zich de kampongs (nu gespeld als kampung). Kampong betekent dorp, maar in het spraakgebruik van de Europeanen werden er ook vaak de stedelijke wijken mee aangeduid waar de minder welgestelde inheemse bevlking woonde. Overigens hadden die wijken inderdaad een dorps karakter. De 'leefbaarheid' van deze kampongs liet vaak veel te wensen over. In de jaren twintig en dertig werd er een begin gemaakt met overheidsprogramma's voor het verbeteren van de stedelijke kampongs. Bij het uitbreken van de oorlog in 1942 was de schaal waarop dat gebeurd was echter nog zeer beperkt. (P. Boomgaard, 2001)

Bewoners van een stadskampong te Batavia

Rond de Europese wijken van de koloniale steden bevonden zich de kampongs (nu gespeld als kampung). Kampong betekent dorp, maar in het spraakgebruik van de Europeanen werden er ook vaak de stedelijke wijken mee aangeduid waar de minder welgestelde inheemse bevlking woonde. Overigens hadden die wijken inderdaad een dorps karakter. De 'leefbaarheid' van deze kampongs liet vaak veel te wensen over. In de jaren twintig en dertig werd er een begin gemaakt met overheidsprogramma's voor het verbeteren van de stedelijke kampongs. Bij het uitbreken van de oorlog in 1942 was de schaal waarop dat gebeurd was echter nog zeer beperkt. (P. Boomgaard, 2001)