De Sociëteit de Harmonie aan de Molenvliet te Batavia

De Sociëteit de Harmonie aan de Molenvliet te Batavia