Plechtige verbranding van verbodstekens na een overlijden voor het doorgeven ervan aan erfgenamen

Plechtigheid waarbij verbodstekens die aan een overledene toebehoort hebben verbrand worden en zodoende naar de erfgenamen overgaan

Plechtige verbranding van verbodstekens na een overlijden voor het doorgeven ervan aan erfgenamen

Plechtigheid waarbij verbodstekens die aan een overledene toebehoort hebben verbrand worden en zodoende naar de erfgenamen overgaan