LiteratuurMuseum

LiteratuurMuseum
Created on Jan 19th, 2020

Het Literatuurmuseum maakt samen met het Kinderboekenmuseum deel uit van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL). Deze stichting ziet het als haar missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar te maken.

Members

Historische gegevens over literaire prijzen afkomstig van de voormalige website www.literaireprijzen.nl.