R

Register

Created 4 years ago
90.951 statements

Vooropige resultaten van het project "NDE Bruikbaar - Organisaties en Datasets". In het kader van dit project is geinventariseerd welke machine leesbare informatie over erfgoedcollecties in het netwerk te vinden is. De data is gemodelleerd naar een overkoepelend model voor het beschrijven van datasets.

Graphs
Example resources