Anthony Bosman, Drie decennia avant-garde kunst
t Geslacht, de geboort, plaets ...... overlijden, ende begraeffenis
Rembrandt's tegenstrijdigheden
In het atrium der Vestalinnen
Wat zoekt ge? Utrech [sic!]
Kleine katechismus der poezie
Dit is het verhaal van mijn vriend de tovenaar
Bij de geboorte van Henri Philip Mayer op 3 augustus 1944
Bij het graf van den Nederlandschen onbekenden soldaat gevallen in de Meidagen 1940
Wanneer de mof is arm en kaal...
Poèmes écrits en allemand