F. Erstes Basreliefs des zweit ...... rechts vom Eingang. Hauptmauer
F. Erstes Basreliefs des zweit ...... rechts vom Eingang. Hauptmauer
Oude stadhuis te Batavia (Benedenstad)
Woning Majoor Chinees te Semarang
Rijswijksplein met societeit ' ...... jswijk en Tanah Abang, Batavia
Koningsplein Zuid, Weltevreden/Salembah, Batavia
Bara-Budur voor de restauratie
Bara-Budur voor de restauratie
Bara-Budur voor de restauratie
1. De Zuidelijke hoftempel te Prambanan na de reconstructie
No.1. Stelt Ganeca, de god van ...... rzijde van de Brantas, te Bara
No. 2 Achterzijde van hetzelfd ...... et 'banaspati' op z''n Javaans
Recto: 92 Tjandi Poentadewa op ...... (ca. 750 A.D.) - Foto van 1863
recto: I Reede en havenhoofd met stoomkraan van Oleh-leh (Groot Atjeh)
recto: II Missigit (Mahomedaan ...... j de generaal Köhler sneuvelde
recto: III Artillerie park on ...... n stuk geschut van de Atjehers
recto: IV Woning voor 4 luitenants in de zoogenaamde Soerabayawijk te Kotta-Radja
recto: V Laan van Kampong Gedah naar Kotta-Radja met controleurswoning
recto: VI Brug over de Atjehrivier, gedeeltelijk spoorwegbrug (zoogenaamde Demmeniebrug)
recto: VII Europeesche wijk tussen Kotta-Radja en Kampong Gedah
recto: VIII Tamarindeboom bij het officiers Kampement te Nesoeh bij Kotta-Radja
recto: IX Kotta-Goeningan bij ...... roeng Daroe op denh voorgrond.
J.B. Mansveld/ Tjitjoeroek, 1912
J.B. Mansveld/ Pintoe Ketjil, Batavia 1912
Plantentuin Buitenzorg, 1910 J.B. Mansveld
J.B. Mansveld Koningsplein, Weltevreden 1912
J.B. Mansveld Spoorbrug bij Buitenzorg 1912
J.B. Mansveld Plantentuin Buitenzorg 1912
J.B. Mansveld Priok, de Tambora van de Rott. Lloyd 1912
J.B. Mansveld Kali bij Tjitjoeroek 1912
J.B. Mansveld Plantentuin Buitenzorg 1912
J.B. Mansveld Oude Poort te Batavia 1910
Gang Secretarie Weltevreden, 1911 J.B. Mansveld
J.B. Mansveld Gang Secretarie Weltevreden, 1911
No.28, Temple, Interior Fort de Kock (Sumatra)
Plantation Grove Solo (Java)
Bamboo Grove Cinorang (Java)
Exterior of Javanese House
Road in Djockja Karta (Java)
Private Residence Batavia (Java)
View at Batoe Toelis (Java)
Rice Stacks Kodor Batoe (Java)
View from Batoe Toelis (Java)
6. Tomb of Major Chinaman Batavia (Java)
No. 9, Precipice Fort de Kock (Sumatra)