Groep mensen in een nagemaakt café op het toneel

Medan Britsch Indische Tentoonstelling in de Witte Sociëteit (op het tooneel een café gemaakt Rensburg x vrouw)

Groep mensen in een nagemaakt café op het toneel

Medan Britsch Indische Tentoonstelling in de Witte Sociëteit (op het tooneel een café gemaakt Rensburg x vrouw)