Wit paleis

Paleis van den Gouverneur Generaal van Ned. Indie te Buitenzorg/G.Kolff & Co., Bandoeng.

Wit paleis

Paleis van den Gouverneur Generaal van Ned. Indie te Buitenzorg/G.Kolff & Co., Bandoeng.