Twee mannen in een vulkaanlandschap

Waterdamp-Solfator 'Papandajan', Garoet

Twee mannen in een vulkaanlandschap

Waterdamp-Solfator 'Papandajan', Garoet