huis van Raden Saleh

recto Raden Saleh''s house Batavia

huis van Raden Saleh

recto Raden Saleh''s house Batavia