Mannen bij een kunstmatige rotsen, op de achtergrond een houten gebouw

Cheribon: Het z.g. Waterpaleis, oudtijds lustoord van den Sultan/3e Stuurman Molen/Gerard Hille/vR.

Mannen bij een kunstmatige rotsen, op de achtergrond een houten gebouw

Cheribon: Het z.g. Waterpaleis, oudtijds lustoord van den Sultan/3e Stuurman Molen/Gerard Hille/vR.