Bronzen veebel met hoornen kleppel

Uit: Collectie materiële cultuur

Bronzen veebel met hoornen kleppel

Uit: Collectie materiële cultuur