De omgeving van Batavia

Vermoedelijk door R.R. Toelaer.

De omgeving van Batavia

Vermoedelijk door R.R. Toelaer.