Twee helden uit de Java-oorlog: Raden Baseh Prawirodirdjoh en Pangeran Diponagoroh

Naïeve tekeningen naar oude afbeeldingen.

Twee helden uit de Java-oorlog: Raden Baseh Prawirodirdjoh en Pangeran Diponagoroh

Naïeve tekeningen naar oude afbeeldingen.