Model van een Dayak hoofdenwoning

De hoofdenwoningen van de Dayak bestaan uit een privé-gedeelte en een ruimte die open is voor alle bewoners van een dorp bij bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld feesten of vergaderingen.

Model van een Dayak hoofdenwoning

De hoofdenwoningen van de Dayak bestaan uit een privé-gedeelte en een ruimte die open is voor alle bewoners van een dorp bij bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld feesten of vergaderingen.