Een kolenbrander

Litho naar een oorspronkelijke tekening van A. van Pers. Serie van losse gelithografeerde platen.

Een kolenbrander

Litho naar een oorspronkelijke tekening van A. van Pers. Serie van losse gelithografeerde platen.