De stad Padang

Llitho, gemaakt naar een tekening van C.W.M. van de Velde.

De stad Padang

Llitho, gemaakt naar een tekening van C.W.M. van de Velde.