De Sumatraan Imam Tuan-ku Bonjol

Deze tekening is gebruikt voor een litho tegenover p. 163 in :De Stuers, De Vestiging, deel I.

De Sumatraan Imam Tuan-ku Bonjol

Deze tekening is gebruikt voor een litho tegenover p. 163 in :De Stuers, De Vestiging, deel I.