De distelbloem

Een gedeelte van deze gedichten werd opgenomen in: Door de nacht / Jan G. Elburg - Amsterdam, 1948 / 4201 Opl.: 60 genumm. ex

De distelbloem

Een gedeelte van deze gedichten werd opgenomen in: Door de nacht / Jan G. Elburg - Amsterdam, 1948 / 4201 Opl.: 60 genumm. ex