N

NederlandseSontregisters

Created 2 years ago
1.392.893 statements

Gedurende een groot deel van de 18e eeuw hielden Nederlandse gezanten in het Deense Elseneur (het huidige Helsingør) bij welke schepen de Sont passeerden. Zij stuurden hun bevindingen naar de Staten-Generaal. De lijsten liggen nu in het Nationaal Archief.